ابزار بادي (پنوماتيك)

ميخكوب ويستا

عرضه كننده انحصارى انواع ميخكوب و ميخ نوارى * Vista *
ميخ معمولى توسكا ( نجارى معمولى ، دنده اى ، مته اى )
ميخ هاى شانه اى تيسا ( Tissa )
تلفكس :
٤٤٧٤٧٨٥٩-٠١١
شماره تماس :
٠٩١١٢٢٠٨٦٩٨
٠٩١١٢٢٢٨٦٩٨
٠٩١١٢٢٥٨٦٩٨
Instagram : Vista_Tools_Yasari
www.vistatools.ir


انتشار: