ابزار دستي و گاراژي

تیغ فله چین

تیغ بزرگ فله ای
مناسب : تولید کنندگان و مصارف بالا
کیفیت بالا
ضخامت : 0.4میل

دربسته : 100عدد
تعداد :
درکارتن : 4000عدد
پخش عتیق
02166171546
02166711572
مجید منفرد
09123993492


انتشار: