ابزار دستي و گاراژي

تیغ کاتر شیشه پاکن

عرضه انواع:
تیغ یدک موکتبر (کره_چین_فله_بزرگ_کوچک)
کاتر موکتبر (بزرگ_کوچک_عمومی_تخصصی)
تیغ شیشه پاکن(بزرگ_کوچک_تعویض شو)
02166711572
02166171546
مجیدمنفرد
09123993492


انتشار: