ابزار ساختماني

توری پشه عرض 1و1/20 متری کیفیت عال

توری پشه عرض 1و1/20 متری
کیفیت عالی
جنس درجه ۱
تعداد:۱۰ توپ ۳۰ متری
هر مترمربع: ؟؟؟تومان
پخش ابزار سهیل
📲09122799791

@pakhshabzarsoheyl
✨ارسال بار تا باربری رایگان میباشد✨
کیفیتی که انتظارش رو داری با قیمتی که انتظارش رو نداری!


انتشار: