ابزار دستي و گاراژي

توزیع وپخش عمده انواع مته.گردبر.خز

توزیع وپخش عمده
انواع مته.گردبر.خزینه.قلم چهارشیاروپنج شیار
دیوالتی هیلتی. مته های چهارشیاروپنج شیار مته گازور مته کبالت
و ابزارهای سوراخکاری و تراشکاری
۰۹۱۲۷۶۳۲۰۹۰
۰۹۱۰۸۶۸۳۸۹۰
۰۲۱۶۶۷۲۰۲۴۹
۰۲۱۶۶۷۳۶۶۳۴
ازکانال ما دیدن فرمایید👇👇👇
@ghorbani2090


انتشار: