محمد سینا داری اهل مشهد .
بازیکن اسبق تیم فوتبال سایپا مشهد


انتشار: