ابزاربرقي و شارژي

فارسی بر


١٨/٥ سانت
موجود در
تلفن : 02166171707
١٠١٠ وات
وزن ١٢/٥ كيلوگرم
سرعت ٦٠٠٠ دور دقيقه
پرفروش ترين فارسي بر قابل حمل بازار
با يكسال
ابزارپيشگام و محصولات در
#قطع_كن


انتشار: