ابزار دستي و گاراژي

جک دنده ای جهت بلند کردن اجسام سنگی

📣📣جک دنده ای جهت بلند کردن اجسام سنگین در وزنهایی
۱/۵ تن
۳تن
۵تن
۱۰تن
۱۶تن
۲۰تن ✔️
سایت تهران بکسل
http://Tehranboxel.ir
http://Tehranboxel.ir
لینک کانال تهران بکسل
https://t.me/Tehranboksel
https://t.me/Tehranboksel
تلفن تماس ☎️☎️📞📞
02166724286
02166742713
♻️فرشگاه تهران بکسل ♻️


انتشار: