جوش و برش

#رول_طرح_کلینگ افزایش قیمت... رول ط


❌افزایش قیمت...
🔹رول طرح افزایش قیمت داشته
🔹قیمت جدید بازار ۴۷۰۰۰۰۰ریال
🔹قیمت جدید تیم ما ۴۵۰۰۰۰۰ریال
🔸از گریده ۴۰تا ۸۰۰...
🔸متراژ هر ر‌ول ۵۰متر
🔸کیفیت ما ثابت شده به تمام مصرف کنندگان
📱راه ارتباطی↙️
☎️
021 6674 2536
021 6675 6815
021 6676 4097
📱
0912 5354 693 .


انتشار: