ابزار دستي و گاراژي

تولید کننده انواع زنجیر های فرمانی

تولید کننده انواع زنجیر های فرمانی
زنجیر فرمان سایز ۶و۷و۸و۱۰
زنجیر زرد لوستری سایز ۳و۴و۵و۶
زنجیر فرمانی ۶پر روکش دار
زنجیر گالوانیزه سایز ۳الی ۱۲
امیر امینی09126802335


انتشار: