ابزاربرقي و شارژي

دریل چکشی رونیکس

دریل چکشی رونیکس مدل ۲۲۵۰
۸۵۰ وات چکشی دارای چکشی چپ گرد راستگرد دیمردار
موجود در ابزار علیرضا
علیرضا
علیرضا جعفری
۰۲۱۶۶۷۵۳۸۰۲
۰۹۱۲۵۳۵۲۰۰۴


انتشار: