ابزاربرقي و شارژي

دریل چکشی توسن

دریل
۰۰۲۲ توسن ۷۵۰ وات چکشی دیمردار دارای چپ گرد راستگرد موجود در ابزار علیرضا
۰۲۱۶۶۷۵۳۸۰۲
۰۹۱۲۵۳۵۲۰۰۴
علیرضا جعفری
علیرضا


انتشار: