ابزاربرقي و شارژي

اینورتر اروا

اینورتر اروا مدل ۲۱۱۳ همراه با کابل انبر جوش و انبر اتصال قابلیت جوشکاری از الکترود ۲/۵ الی ۴
۲۰۰ امپر واقعی موجود در ابزار علیرضا
۰۲۱۶۶۷۵۳۸۰۲
۰۹۱۲۵۳۵۲۰۰۴
علیرضا جعفری
علیرضا


انتشار: