ابزار دستي و گاراژي

آچار های تکی کینگ ژاپن خورده کروم ️

❌آچار های تکی کینگ ژاپن خورده کروم
❇️ سایز ۱۰ ، قیمت ۱۴۸۰۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد
❇️ سایز ۱۲ ، قیمت ۱۷۸۰۰ تومان
❇️ سایز ۱۳ ، قیمت ۲۲۷۵۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد
❇️ سایز ۱۴ ، قیمت ۲۶۸۰۰تومان
❇️ سایز ۱۵ ، قیمت ۲۹۸۰۰ تومان
❇️ سایز ۱۶ ، قیمت ۳۳۶۰۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد
❇️ سایز ۱۷ ، قیمت ۳۶۷۰۰ تومان
❇️ سایز ۱۹ ، قیمت ۴۲۸۰۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد
❇️ سایز ۲۲ ، قیمت ۵۳۶۰۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد
❇️ سایز ۲۳ ، قیمت ۷۳۴۰۰ تومان
❇️ سایز ۲۴ ، ۷۸۴۰۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۶۰ عدد
❇️ سایز ۲۷ ، قیمت ۹۳۵۰۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۵۰ عدد
❇️ سایز ۳۰ ، قیمت ۱۰۷۵۰۰ تومان
❇️ سایز ۳۲ ، قیمت ۱۳۱۰۰۰ تومان
📦 تعداد در کارتن ۴۰ عدد
🛑 باضمانت تعویض نشکن 🛑
📣 خرید همکاری تخفیف دارد
☎️ 02166718220 . 09124868468


انتشار: