ابزاربرقي و شارژي

دریل بتونکن رونیکس

دریل بتونکن ۲۷۰۱ رونیکس سه حالته دارای چکشی تخریب و چرخش و تخریب موجود در ابزار علیرضا
۰۲۱۶۶۷۵۳۸۰۲
۰۹۱۲۵۳۵۲۰۰۴
علیرضا جعفری
علیرضا


انتشار: