صفحه اصلی / وبلاگ / اتحادیه ابزار

ادامه قرنطینه و تعطیلی تا آخر فروردین ماه

همکاران محترم صنف ابزار

https://t.me/EtehadieAbzarTehran
اتحادیه صنف ابزار

باتشکر ‌و قدردانی از آندسته از واحدهای صنفی که کماکان نسبت به بسته نگهداشتن واحد صنفی خود اقدام نمودند ، بدینوسیله پیرو اطلاعیه های قبلی ، شروع فعالیت صنفی برای واحدهای صنفی کم خطر طبق مصوبه و دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا ‌براساس رعایت کلیه پروتکل های ابلاغی درخصوص طرح فاصله گذاری، از تاریخ ۹۹/۰۱/۳۰ می باشد. 

لذا ازکلیه همکاران صنفی تقاضا می شود کما فی السابق نسبت به بسته نگهداشتن واحد صنفی خود اقدام نمایند تا مشمول پلمب واحدصنفی بمدت یکماه ازطریق مراجع ذیصلاح نگردند.

با آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتان

اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران

https://t.me/EtehadieAbzarTehran