صفحه اصلی / وبلاگ / اخبار اتاق اصناف تهران

قطعات تقلبی بازار تعمیر موتور

رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعات و تعميرکنندگان دوچرخه و موتورسيکلت تهران عنوان کرد: وجود قطعات تقلبي در بازار بويژه قطعات توليد داخل که به صورت زيزميني توليد مي شوند مصرف کنندگان و تعميرکنندگان موتورسيکلت را با چالش هاي زيادي مواجه کرده است.   

مصطفی صفرخانی، رئیس اتحاديه توليدکنندگان قطعات و تعميرکنندگان دوچرخه و موتورسيکلت تهران عنوان کرد: وجود قطعات تقلبی در بازار به ويژه قطعات توليد داخل که به صورت زيزمينی توليد می شوند مصرف کنندگان و تعميرکنندگان موتورسيکلت را با چالش های زيادی مواجه کرده است.

وی با اشاره به افزایش تقلب و قاچاق در بازار قطعات يدکی موتورسيکلت اظهار داشت: متاسفانه قطعات تقلبی موتورسيکلت به نحوی در بازار رواج يافته که قطعه تقلبی در قالب بسته بندی برندهای معروف به بازار عرضه می شود و تا زمان باز شدن بسته قابل تشخيص نخواهند بود. از طرفی فروشنده حاضر به پس گرفتن قطعه نيست و از اين جهت مصرف کننده دچار مشکل می شود.

صفرخانی توليد و واردات قطعات تقلبی موتورسيکلت را به منزله دزدی از جيب قشر ضعيف جامعه دانست و افزود: وجود قطعات تقلبی در بازار به ويژه قطعات توليد داخل که به صورت زيزمينی توليد مي شوند مصرف کنندگان و تعميرکنندگان موتورسيکلت را با چالش های زيادی مواجه کرده است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعات و تعميرکنندگان دوچرخه و موتورسيکلت تهران از نبود کارشناسان فنی در بخش بازرگاني وزارت صمت انتقاد کرد و گفت: عدم نظارت وزارت صمت بر فعاليت توليد کنندگان و وارد کنندگان قطعات موتورسيکلت تعداد توليد کنندگان زيرپله ای و همچنين واردات قطعات درجه دو و متفرقه چینی را افزايش داده است. چراکه وارد کننده با دريافت ارز ابتدا به دنبال منافع خود در بازار هاي کاذب سپس واردات قطعه است.

صفرخانی ادامه داد: قطعات چيني به سفارش اروپا ، آسيا و آفريقا توليد می شوند؛ اما قطعات سفارش اروپا برای واردکننده ايرانی گران تمام مي شود و قطعات سفارش آفريقا نيز سازگار با شرايط جغرافيايی کشور نيست و در نهايت عليرغم ارزی که از کشور خارج شده قطعات چينی درجه دو سفارش آسيا وارد کشور می شوند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعات و تعميرکنندگان دوچرخه و موتورسيکلت تهران در پايان تصريح کرد: اتحاديه بارها براي کارشناسي قطعات اعلام آمادگی کرده و واحدهاي توليد قطعات نيز دارای کارشناس هستند اما مشکل عدم نظارت مستقيم وزارت صمت است.

 

منبع: وبسایت اتاق اصناف تهران