اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران

بسمه تعالی

بدینوسیله ،خلاصه گزارشی از عملکرد اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران درسال ۱۳۹۸ را به سمع و نظر همکاران صنفی میرسانیم

 

به غیر از مواردی چون..

▪️تشکیل و کنترل کمیسیونهای حل اختلاف ،شکایات و بازرسی ،که بطور مداوم ، توسط اعضاءِ کمسیون های مربوطه تشکیل و اداره شد

و بررسی عملکرد این کمسیونها به پرونده های دریافتی و حل پرونده ها در این کمیسیونها

که به نحو احسن انجام گردید 

 

▪️ همچنین برای جلوگیری از کوچک شدن دخل ابزارفروشان تلاش شد جهت

➖سرو سامان دادن به واحدهای

صنفی (بدون پروانه کسب ابزار ) و ارسال 

اخطار و پیگیری و نظارت به پلمب آن دسته از واحدها ،که بدون داشتن (جواز ابزار) اقدام به فروش ابزار مینمودند.

  (طبق ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی)

➖و مکاتبه با تجار محترم ابزارفروشان جهت جلوگیری از فروش (کالای ابزار) به واحد های صنفی که ابزارفروش نبوده، اعم از تعمیرکاران که دارای جواز غیر از ابزار میباشند در سالی که (کمبود کالا کاملا حس میشد) 

که قطعا و طبق قانون ،(کالای ابزار) باید توسط اعضای دارای پروانه کسب ابزار ،توزیع و به فروش برسد.

پیگیری و نظارت شد


 

▪️شرکت در کلیه جلسات و اجلاس‌ های اتاق اصناف ،خصوصا به جهت تهیه گزارش های مداوم برای حمایت از دخل ابزارفروشان در مقابله با صنوفی که در رسته های این اتحادیه قدرتمند ،دخل ‌تصرف مینمودند و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها . 

 

▪️شرکت ‌و درخواست تشکیل جلسات متعدد (با وزیر محترم ،معاونین محترم وزیر ) در

 وزارتخانه و سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت رفع موانع و مشکلات ثبت ‌سفارش آندسته از کالاهائی که یا (تولید داخل ندارند) و یا حجم تولیدات ،کفاف مصرف داخل را تامین نمیکرد

و تلاش برای رفع موانعی که منجر به کاهش محسوس کالاها میشد.

 

▪️نظارت بر شرکت نماینده و مشاور اتحادیه در کمیسیونهای ‌جلسات حل اختلاف بدوی،تجدید نظر که بعضا خیلی از پرونده ها رفع تعرض گردید و برای پرونده های  دیگر تخفیف قابل توجهی از کمیسیون برای اعضاء دریافت گردید.

 

▪️به غیر از این موارد به کمک اعضای محترم و خیر صنف بزرگ ابزار در فعالیت های خیرخواهانه در سال ۹۸ تلاش کردیم تا صنف قدیمی و با اصالت ابزار الگویی باشد برای صنوف محترم دیگر

 

➖در آغاز سال ۹۸ ،به دنبال سیل در ۴ استان و بررسی زیرساختها و کلیه مناطق آسیب دیده توسط اعضا هیئت مدیره در رفت و آمدهای متعدد ، نهایتا تصمیم به ساخت (مدرسه امین) در روستای چین سبلی گرفته شد تا باقیات و صالحاتی ابدی، برای تک تک خیرین صنف باشد.

 

➖همیاری و همکاری خیرین محترم صنف ابزار در برگزاری راهپیمایی اربعین در سال ۹۸ طبق چند سال گذشته ،ستودنیست.

 

➖و به دنبال سیل اخیر سیستان ،جمع آوری کمکهای نقدی از خیرین و ارسال کالاهای خریداری شده ،همراه با ۲ نفر از کارکنان این اتحادیه به استان سیستان و بلوچستان جهت توزیع بین سیل زدگان شهرستان دلگان 

 

▪️لذا در این خصوص جا دارد از کلیه عزیزان هیئت مدیره و کمسیونها که در جهت همکاری در اداره امور این اتحادیه و خیرین صنف ابزار که با اهداء کمکهای نقدی خود این اتحادیه را

سربلند ‌و سرافراز نمودند.

کمال تشکر و قدردانی راداشته باشم. 

 

خداوند متعال نگهدار همه شما عزیزان و خانواده محترمتان باشد. 

 

ارادتمند فریدون غمام نو

 

https://t.me/EtehadieAbzarTehran