صفحه اصلی / وبلاگ / اخبار اتاق اصناف تهران

مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران شد

انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با حضور تمامی اعضا برگزار و طی آن مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران شد.

در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 17 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی و بنا به درخواست چهار نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مبنی بر انتخابات مجدد داخلی، با توجه به موافقت علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عصر (دوشنبه 6 شهریور 1402)، انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با حضور تمامی اعضا برگزار و طی آن مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران شد.

 

بر اساس انتخابات مذکور، ترکیب هیات رئیسه و اعضای اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:

 

مجتبی صفایی به عنوان رئیس

 

مراد بدری به عنوان نائب رئیس اول

 

عبداله توانگر به عنوان نائب رئیس دوم

 

علیرضا رعنایی به عنوان دبیر

 

قاسم نوده فراهانی به عنوان خزانه دار و نماینده وزیر

 

مهدی امیدوار، عضو

 

حسین طاهر محمدی، عضو