صفحه اصلی / وبلاگ / اخبار اتاق اصناف تهران

محمد توکلی مشاور و دستیار ویژه رئیس اتاق اصناف تهران در بازار بزرگ تهران شد

با حکم حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران محمد توکلی عضو هیات امناءبازار تهران به عنوان مشاور و دستیار ویژه رئیس اتاق اصناف تهران در بازار بزرگ تهران منصوب شد.

در حکم توکلی آمده است : "با عنایت به تجربه و سوابق ارزشمند صنفی و شایستگی های مدیریتی به موجب این حکم به عنوان مشاور و دستیار ویژه رئیس اتاق در بازار بزرگ تهران به مدت یکسال منصوب می شوید."

در ادامه این حکم آمده است : "رجاء واثق دارم که تعهد اخلاقی، مسئولیت پذیری و شناخت همه جانبه جنابعالی از بازار به راه اندازی دفتر اتاق اصناف تهران در بازار بزرگ تهران و همچنین ایجاد پویایی و تحول در پیگیری امور مرتبط به بازار خواهد انجامید."