صفحه اصلی / وبلاگ / اخبار اتاق اصناف ایران

سرمایه گذاری نیروی انسانی در مسیر آموزش صحیح کارآمد خواهد بود

نماینده وزیر صمت  در اتاق اصناف ایران در پنجمین اجلاس سراسری مدیریت استراتژیک گفت: اگر بحث سرمایه گذاری نیروی انسانی در مسیر آموزش صحیح قرار گیرد بسیار اثر بخش و کارآمد خواهد بود. در دنیای امروز ، ضرورت آموزش نیروهای انسانی در سازمان ها، نهادها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به دلایل فراوانی پذیرفته شده است.

قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر صمت  در اتاق اصناف ایران بیان کرد : باید پذیرفت  که ادامه حیات سازمان ها یا شرکت ها در عرصه رقابت بازار و کسب رضایت مشتری تا حدود زیادی به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون  و جدید نیروی انسانی بستگی دارد.

وی تصریح کرد : تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده که هراز چند گاهی، مطالب و نظریه های جدیدی وارد میدان کسب و کار و اقتصاد شود که برای ارائه، حیات و ماندن در کرسی رقابت به ناچار باید علوم و روش های مدرن دنیا را آموخت و روش های سنتی را کنار گذاشت. البته میزان کیفی و کمی این تغییرات آنقدر زیاد است که گاهی مدیران و کارکنان را دچار وحشت می کندبه طوری که ممکن است احساس کنند فرصت و توان سازگاری با این تغییرات را ندارند.

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران ادامه داد : با همه سختی ها و مشکلات باید پذیرفت که ادامه حیات سازمان ها یا شرکت ها در عرصه رقابت بازار و کسب رضایت مشتری تا حدود زیادی به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید نیروی انسانی بستگی داردو هرچه این دانش و مهارت ها با نیازهای جامعه و پیشرفت و تغییرات فناوری هماهنگ باشد، به همان نسبت درجه اطمینان از موفقیت فرد، سازمان یا شرکت در راستای رضایت مشتریان سیستم مدیریت و توسعه اقتصادی بالاتر می رود.

نوده فراهانی عنوان کرد : اصلی ترین راه ارتقای بازده یک بنگاه اقتصادی یا شرکت، بالا بردن درک کارکنان در مورد برنامه و اهداف آن شرکت است که از طریق سرمایه گذاری و آموزش مستمر و برقراری ارتباط گسترده و مداوم با کارکنان فراهم می شود و آنان را با یک تجربه عالی در جهت مجرب و کارآمدشدنشان تبدیل می کند.

وی خاطر نشان کرد : علی رغم هزینه های سنگین تربیت نیروی کار، آموزش همراه با اعمال صحیح مدیریت در مدت کوتاه، هرکشور عقب مانده ای را در زمره کشورهای پیشرفته و با بهره وری بالا قرار می دهد. به طور کل آموزش نیروی انسانی نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسان است، بلکه اصولا رکن اصلی توسعه اقتصادی، پیاده سازی سیستم های مدیریتی مدرن در جامعه به حساب می آید.

پنجمین اجلاس سراسری مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و توسعه اقتصادی با رویکرد برند سازی، نوآوری و هوشمند سازی مجموعه ها، روز سه شنبه 31 مرداد ماه 1402 با حضور برخی شخصیت های علمی کشور و نیز با همراهی مدیران کارآفرین و صاحبان بنگاه های اقتصادی کشور، برگزار شد.