صفحه اصلی / وبلاگ / حوزه مالیات

جزئیات تسهیل قانونی جدید برای برخی اصناف

افرادی که کالاهایی با نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده می فروشند می توانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره مند شوند.

صورتحساب های الکترونیکی دارای تقسیم بندی های مختلفی است و از جنبه های مختلفی می توان آن را طبقه بندی کرد که مهم ترین آن ها عبارتند از :

صورتحساب های الکترونیکی بر اساس ماهیت به 3 نوع تقسیم بندی می گردند

  1. صورتحساب الکترونیکی نوع اول 
  2. صورتحساب الکترونیکی نوع دوم
  3. صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

هر یک از این صورتحساب ها در موارد مخصوص به خود صادر می گردند و مودیان مالیاتی موظفند بر حسب نوع فعالیت و همچنین نوع مشتریان خود از یک یا چند نوع از این صورتحساب ها استفاده کنند.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوا ن بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند.

 

دستگاه های پز قدیمی همچنان پا برجاست

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اشخاص حقیقی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند ( به طور مثال، همه کالاهایی که می فروشند مالیات 9% دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می تواند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای 18 میلیارد تومان باشد چه کمتر از آن.

بنابراین این گروه می توانند از دستگاه پز قدیمی خود برای صدور صورتحساب استفاده کنند. اما نکته اینجا است که به این رسید پز دیگر اعتبار مالیات ارزش افزوده داده نمی شود. به عبارت دیگر اگر کسی خرید کند و بخواهد اعتبار مالیاتی دریافت کند، باید برای این فرد، صورتحساب الکترونیک نوع یک صادر شود.

در صدور صورت حساب نوع سه، دیگر نیازی به شرکت معتمد نیز وجود ندارد و تنها رسید دستگاه پز به عنوان صورت حساب ثبت می شود.