صفحه اصلی / وبلاگ / اخبار اتاق اصناف ایران

محدودیت فعالیت دو دوره و چهار دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی برداشته شد

با اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی؛ محدودیت فعالیت دو دوره و چهار دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی برداشته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ با اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، محدودیت فعالیت دو دوره و چهار دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی برداشتند.
در ماده ۴ اصلاحی آمده است ؛
تبصره ۱ – مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه است) در هیأت رئیسه اتحادیه ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه است ملاک محاسبه کد ملی هر شخص میباشد فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌یابد.

(به گزارش اتاق اصناف ایران)