تامبنیل فروشگاه
شرکت Ivek

 شرکت Ivek

Ivek

پیگیر 11

محصول 852

● شرکت ایوک، با دو دهه تجربه و تخصص مدیران و تیم فنی خود در بهار سال ۱۳۹۹ با امیدها و نویدها تشکیل شده است تا در پاسخ به انتخاب مخاطبین خویش بهترین باشد. ● ایوک با شعار "فقط با یک حرکت" و شرایط متنوع فروش و خدمات پس از فروش بسته ویژه‌ای را برای مشتریان خود در نظر گرفته است تا خانواده ابزار ایران را در این کام شیرینی شریک نماید و ما همواره در کنار شمائیم.

آنچه در غرفه‌ی ایوک در چهارمین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات کشور می‌گذرد!

آنچه در غرفه‌ی ایوک در چهارمین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات کشور می‌گذرد!

مشاهده آگهی


1402/10/12 - 17:26 / 1078

مونا کمایستانی در Workshop ایوک

مونا کمایستانی در Workshop ایوک

مشاهده آگهی


1402/10/9 - 15:09 / 823

آنچه در غرفه‌ی ایوک در چهارمین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات کشور می‌گذرد!

آنچه در غرفه‌ی ایوک در چهارمین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات کشور می‌گذرد!

مشاهده آگهی


1402/10/9 - 14:17 / 773

ایوک در آخرین روز از نمایشگاه بین‌المللی اهواز منتظر میزبانی شما عزیزان است!

ایوک در آخرین روز از نمایشگاه بین‌المللی اهواز منتظر میزبانی شما عزیزان است!

مشاهده آگهی


1402/08/6 - 16:35 / 188

ایوک در آخرین روز از نمایشگاه بین‌المللی اهواز منتظر میزبانی شما عزیزان است!

ایوک در آخرین روز از نمایشگاه بین‌المللی اهواز منتظر میزبانی شما عزیزان است!

مشاهده آگهی


1402/08/6 - 16:00 / 147

حضور ایوک اینبار در اهواز

حضور ایوک اینبار در اهواز

مشاهده آگهی


1402/08/5 - 13:42 / 163

حضور ایوک اینبار در اهواز

حضور ایوک اینبار در اهواز

مشاهده آگهی


1402/08/3 - 15:43 / 158

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی مونا کمایستانی

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی مونا کمایستانی

مشاهده آگهی


1402/06/19 - 13:38 / 142

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی مونا کمایستانی

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی مونا کمایستانی

مشاهده آگهی


1402/06/19 - 13:35 / 172

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی آقای حیدری

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی آقای حیدری

مشاهده آگهی


1402/06/19 - 13:32 / 158

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی آقای حیدری

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی آقای حیدری

مشاهده آگهی


1402/06/12 - 11:38 / 150

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی خانم مونا کمایستانی

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی خانم مونا کمایستانی

مشاهده آگهی


1402/06/12 - 11:26 / 143

خدمات پس از فروش ایوک ؛ نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران

خدمات پس از فروش ایوک ؛ نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران

مشاهده آگهی


1402/06/12 - 09:46 / 237

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی خانم مونا کمایستانی

وورکشاپ ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران با هنرمندی خانم مونا کمایستانی

مشاهده آگهی


1402/06/12 - 09:42 / 163

ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران

ایوک در نمایشگاه بین المللی ابزارآلات در تهران

مشاهده آگهی


1402/06/12 - 09:26 / 144