رونیکس verified

محصولات
313
ویدئوها
50
رونیکس در سایر شبکه اجتماعی ها

درباره ما: فکر ، ایده و تلاش ایرانى با هدف گذارى هاى ملى و فرا ملى در زمینه ابزار آلات صنعتى ، برند رونیکس را ساخته و پرورده است . تلاش شبانه روزى جوانان خوش فکر ایرانى در محقق ساختن ایده هاى ناب و نیز ثبت این برند در ایران ، آلمان و مادرید اسپانیا ، ریشه هاى شکوفایى خانواده رونیکس را رقم زده تا با ایجاد ترکیبى از قیمت ، کیفیت ، دسترسى به موقع و خدمات مناسب بتوان ضمن جلب رضایت مصرف کنندگان و صنعتگران داخلى ، گامى بلند براى حضور در عرصه صادرات برداشت . هدف گذارى رونیکس براى ایجاد یک سازمان پیشرو در عرصه ابزار آلات و تبدیل شدن به یک سازمان بین المللى و مطرح ، با بهره گیرى از تکنولوژیهاى روز و مطالعات علمى دقیق و عنایت به کلیه ى ایده هاى اصولى و خلاقانه میسر گردیده است . گروه بازرگانى رونیکس نیز در این راستا ، با تعاملات سازنده خود ضمن انتخاب بیش از 500 تولیدکننده مطرح در 11 کشور جهان ، نظارت و کنترل فنى دقیقى را توسط متخصصین خود در داخل و خارج از کشور و در تمامى مراحل تولید اعمال میدارد . ابزار آلات برشى و سوراخ کارى تولید شده در کشورهاى فرانسه و آلمان ، ابزار هاى بادى تولید شده در کر