تامبنیل فروشگاه
فروشگاه ایلیا ابزار

 فروشگاه ایلیا ابزار

Akbar hoseinali @iliatools

پیگیر 5

محصول 1005

تهیه و توزیع انواع ابزار و یراق و جوش و برش و سیم بکسل و متعلقات مشاهده همه

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


17 دقیقه پیش / 14

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


4 ساعت پیش / 58

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


7 ساعت پیش / 19

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/6 - 23:14 / 7

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/6 - 19:08 / 43

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/6 - 16:59 / 27

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/6 - 13:51 / 30

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/6 - 08:10 / 41

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/5 - 19:01 / 44

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/5 - 16:14 / 78

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/4 - 19:58 / 47

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

#بورس_کلیه_ابزارآلات_صنعتی_تجهیزات

مشاهده آگهی


1402/03/4 - 17:02 / 46

⛓⛓ #فروشگاه_ایلیا_ابزار ⛓⛓

⛓⛓ #فروشگاه_ایلیا_ابزار ⛓⛓

مشاهده آگهی


1402/03/4 - 14:17 / 43

زنجیر گالوانیزه جوشی یا زنجیرهای زینک شده که به زنجیرهای کیسه ای نیز معروف هستند در صنعت کاربردهای فراوانی دارند و جهت آویزان کردن اجسام و یا حصار کردن استفاده می شوند.

زنجیر گالوانیزه جوشی یا زنجیرهای زینک شده که به زنجیرهای کیسه ای نیز معروف هستند در صنعت کاربردهای فراوانی دارند و جهت آویزان کردن اجسام و یا حصار کردن استفاده می شوند.

مشاهده آگهی


1402/03/4 - 09:38 / 33

زنجیر گالوانیزه جوشی یا زنجیرهای زینک شده که به زنجیرهای کیسه ای نیز معروف هستند در صنعت کاربردهای فراوانی دارند و جهت آویزان کردن اجسام و یا حصار کردن استفاده می شوند.

زنجیر گالوانیزه جوشی یا زنجیرهای زینک شده که به زنجیرهای کیسه ای نیز معروف هستند در صنعت کاربردهای فراوانی دارند و جهت آویزان کردن اجسام و یا حصار کردن استفاده می شوند.

مشاهده آگهی


1402/03/3 - 15:44 / 50