ایجاد مقاله جدید ...همکاران گرامی

با سلام و احترام

طبق نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ب.م مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی تمام مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شود و پس از صدور در سامانه مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگزاری و همزمان پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به روئت اوراق بارگزاری شده اقدام نماید ابلاغ به شخص مودی محسوب شده اگر مودی ظرف ۱۰ روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی در نظر گرفته می شود. در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در خصوص اشخاص حقوقی در صورت انحلال آنها مودی از مشمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود.

لازم به ذکر است مودیان می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir پس از فعال سازی ابلاغ الکترونیکی از مزایای این طرح بهره مند شوند

تالارتوزیع
  ميثم غمام نو
02166341488
1401/06/22 - 02:25
17 بازدید

خیابان وحدت اسلامی ، کوچه معتمدی ،پلاک ۱ ،طبقه ۳ واحد ۷

تالارتوزیع

برای اشتراک گذاری پست ها روی شبکه های اجتماعی مورد نظر خود کلیک نمایید.