ايمني و امنيتي

شرکت بین المللی محافظان صنعت معدن ک

شرکت بین المللی محافظان صنعت معدن
کلاه معدنی Blue Eagle ساخت تایوان به تعداد محدود موجود و آماده تحویل با قیمت استثنایی، می باشد
همچنین آماده ارائه انواع گازسنج/تعمیرات و کالیبراسیون/رسپیراتور/چراغ معدنی/خودنجات و ..
☎️۰۲۱-۴۴۴۷۷۳۰۰


انتشار: