ابزار دستي و گاراژي

قلاب چرثقیل جنس درجه يك و عااالي قل

📎قلاب چرثقیل
✅جنس درجه يك و عااالي
✅قلاب نیم تن قیمت۱۳۰۰۰
✅قلاب ١ تن قيمت ۲۸۰۰۰
✅قلاب ٢ تن قيمت۳۹۰۰۰
📦تعداد در كارتن ۱۰۰و۵۰و۲۵عدد
❌خريد كارتني داراي تخفيف❌
09125430251
02155052846
09365546040


انتشار: