صفحه اصلی / وبلاگ / عمومی

اعتبار مجوزهای الکترونیکی منقضی شده تمدید می شود

اعتبار مجوزهای الکترونیکی منقضی شده تمدید می شود.

براساس مصوبه کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی تمامی مجوزهای الکترونیکی (شناسه یکتا) صادره که اعتبار آنها منقضی شده است یا خواهد شد، تا زمان امکان فنی مرجع صدور برای تمدید این نوع مجوزها، معتبر خواهند بود.

کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی مصوب کرد تا اعتبار تمامی مجوزهای الکترونیکی منقضی شده و یا خواهد شد تا زمان ایجاد امکان فنی از سوی مرجع صدور تمدید شود.

در حال حاضر امکان فنی تمدید و توسعه مجوزها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد اما به دلیل عدم هماهنگی از سوی برخی مراجع صدور در تکمیل زیرساختهای فنی امکان تمدید مجوز برای صاحبان آنها وجود ندارد به همین دلیل مقرر شد اعتبار مجوزهای الکترونیکی تمدید شود.

همچنین در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی برای صدور کاربرگ مجوز" تولید سیگار برگ صادراتی" مقرر شد تا پارامترهای فعالیت در این زمینه طبق الگوهای جهانی با تنظیم گری وزارت بهداشت و وزارت صمت بررسی شود.

در این کمیته مقرر شد تا برای صدور کاربرگ "دفتر حق العمل کاری فروش آهن، فولاد و فلزات (غیر بورسی)" از سازمان بورس به صورت کتبی استعلام و مشخص شود برای فروش کدام دسته از آهن، فولاد و فلزات امکان صدور مجوز دفتر خق العمل کاری وجود دارد.

همچنین مقرر شد به درخواست سازمان شیلات برای تسهیل صدور مجوز طی درخواست سازمان شیلات ایران شرط افزایش طول شناور به بیش از 35 متر و قدرت موتور بیش از 800 اسب بخار با هدف ارتقاء ارزش افزوده به واسطه صادرات محصولات تون ماهیان، مشروط به تعهد سردسازی و نگهداری محصولات صید شده در دمای منفی 60 درجه سانتی گراد و رعایت استاندارد های مناسب فرآوری و هندلینگ برای شناورهای صیادی تیپ الگویی به صورت آزمایشی و موقت براساس نظر فنی سازمان شیلات به مجوز "گواهی پیش نیاز فنی شناور لنج صیادی آب های دور" اضافه شود.

(به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران)